Vila U VarhanareLoading...

Kutná Hora-Dříve Cuthna Antiqua

Vila U Varhanáře
 
Rezervovat pokoj
Příjezd
Odjezd ...
1
Noc Noci

Dříve Cuthna Antiqua

Název města je podle legendy odvozen od mnišské kutny, kterou odložil sedlecký mnich Antonín na tři stříbrné pruty, které se mu zjevily ve snu, když odpočíval na poli blízko kostelíka Všech svatých. Antonín označil místo nálezu svým bílým cisterciánským oděvem s kapucí a kutnou a běžel oznámit nález do kláštera.
Ve skutečnosti však město získalo jméno spojením tehdy běžného označení h o r a pro místo těžby s bližším určením k u t n á, které je odvozeno od středoněmeckého výrazu k u t t a = jáma, díra, nikoli od českého k u t a t jak je někdy uváděno. Původní obyvatelstvo bylo totiž až do 20. let 15. stol. převážně německé, z němčiny jsou odvozeny všechny další hornická odborné termíny a místní názvy.

Znak města Kutné hory se vytvářel v průběhu 14. – 16. století. Zkřížená hornická kladívka – šlígle a pemrlici – je možné poprvé doložit k r. 1308 na hornické pečeti rychtáře a radních. Pečeť s tímto znakem se pak používala na listinách spojených s dolováním, tak i se záležitostmi města. V té době splývala městská a horní správa. Kutná hora nebyla nějakým zvláštním právním aktem povýšena na město. Texi lus regate montanorum (horního zákoníku) z r.1300 však už prokazuje, že Kutná hora měla vyjímečné postavení mezi ostatními královskými městy.

Erbovní zvířata města – orel a lev- náleží ke znaku českých králů a do městské pečetě a později do znaku města se dostala proto, že král propojil svůj znak se symbolem horního města, které bylo jeho vlastnictvím. Za časů českého krále Karla IV., který byl zároveň římským králem se jako symbol tohoto titulu ve znaku uplatnila místo orla císařské orlice a dále pak císařská koruna.

Ve 2.pol. 15.stol byl městský znak doplněn kalichem, který je symbolem utrakvistické církve – přijímání pod obojí způsobou. Nosiči znaku – štítonoši – se v té době stali dva havíři ve slavnostním bílém oděvu (perkytlích). Městský znak s kalichem nebyl nikdy panovníkem legálně potvrzen. V r. 1641 privilegiem cisaře Ferdinanda III. Byl zaveden nový městský erb už bez kalichu a s dvěmi úpravami. Kalich byl nahrazen iniciálou cisaře „F III“ a znakem Habsburků nad třemi stříbrnými pahorky, které symbolizují naleziště rudy na horách Kaňku, Sukově a Kuklíku obklopujících město.
Od 19.stol. se Kutná Hora z vlasteneckých důvodů vrátila zpět k užívání znaku s kalichem.

Online booking
Nejvýhodnìjší cena v období
Poslední dostupné pokoje
Minimální požadovaný pobyt
Children age: