Vila U VarhanareLoading...

Privacy Vila U Varhanáře

Rezervace ubytování v Kutná Hora
 
Rezervovat pokoj
Příjezd
Odjezd ...
1
Noc Noci

Privacy

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Pocket city s.r.o., IČO: 08415790, se sídlem Praha 2, Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318672 zpracovává jako správce v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti poskytování ubytovacích hotelových služeb m.j. osobní údaje subjektů. Týká se provozovny Vila U Varhanáře v Kutné Hoře.

Tyto údaje jsou uloženy v hotelovém počítači, jištěny proti zneužití příslušnými softwarovými prostředky a organizačními postupy v rámci provozu hotelu. Jsou použity výhradně pro vedení zákonné evidence ubytovaných hostů a plnění oznamovací povinnosti na základě zák. č. 326/1999 a Vedení evidenční knihy na základě zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a jedná se o tyto údaje:

  • jméno a příjmení, titul
  • datum narození
  • kompletní adresa místa trvalého pobytu – ulice, město, stát
  • číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu
  • termín konkrétního pobytu a jeho účel pobytu
  • číslo a platnost víza (pokud je nutné pro pobyt v ČR)

Výše uvedené údaje jsou Správcem uchovávány 6 let od ukončení posledního pobytu (v souladu se zákonem) a poté vymazány nevratně.

důvodu oprávněného zájmu pro plnění podnikatelských činností Správce můžete být požádáni o údaj o kreditní kartě a telefon nebo e-mail – to v případě poskytnutí garance ubytování či jiného složitějšího řešení obchodního případu. V takovém případě budete vždy požádáni o výslovný souhlas s poskytnutím zpracováním těchto údajů.

Kdykoliv máte právo požádat o výpis obsahu a stavu uložených dat. K tomu účelu prosím použijte kontaktní email info@uvarhanare.cz. Následně budete vyzváni k identifikaci Vaší osoby (buď osobně na základě předložení osobního dokladu) nebo (písemně poskytnutím ověřené kopie osobního dokladu) a bude Vám předložen záznam v písemné podobě nebo pdf – dle dohody. Právo na výmaz či omezení zpracování nelze uplatnit u zákonem požadovaných dat o Vaší osobě.

Online booking
Nejvýhodnìjší cena v období
Poslední dostupné pokoje
Minimální požadovaný pobyt
Children age: